VOXFUX

   
 

voxfux - shattering the myths

 

The New Resistance

Geheime VS Krachten plannen voorwendsel voor beperking foxfux
Geheime VS Krachten plannen voorwendsel voor beperking foxfux

Een grondige wetenschappelijke analyse van de stortvloed van gebeurtenissen, mensen, landen, motivaties, propaganda, persoonlijkheden en geschiedenis betrokken bij dit huidige moment in de geschiedenis, leidt tot alleen één conclusie: Dat clandestiene krachten loyaal aan George Bush senior bezig zijn met het voorbereiden met het aanvallen van het Amerikaanse volk, de schuld leggen bij Islamitische terroristen en de aanvallen gebruiken als een excuus voor een totale inperking van afgescheiden, basisvrijheden van burgers, gewone democratische processen en in de verwarring dat volgt zullen ze ongecontroleerd oorlog en agressie voeren tegen Irak en andere Islamitische landen en overigen die natuurlijke hulpbronnen hebben en vooral oliebronnen waar deze schaduwgroep van petrochemische en leger-industriëlen dorst naar hebben. Hun ultieme doel? De verovering van Eurazië.

Driekwart van de wereldbevolking en hulpbronnen zitten op de landmassa van Eurazië. Het is de voornaamste focus geweest van Buitenlandse Zaken en militaire strategen sinds de presidentiële Nationale Veiligheidsadviseur, Zbigniew Brzezinski het twintig jaar geleden schetste als de voornaamste Amerikaanse "verplichting". Betekenend: Om te overleven, MOETEN we veroveren. Maar wat moet dat met al die landen dat we zullen gaan veroveren? Volgens Brzezinski en zijn kliek van aanhangers in Defensie en Buitenlandse Zaken voor wie zijn schrijven een deel van de bijbel zijn – is het voor hun eigen bestwil.

Het probleem wat Brzezinski zegt, is dat de meeste doorsnee Amerikanen geen zin hebben in kruistochten van globale verovering. Tenzij… er een plotselinge dreiging is. In zijn laatste boek, "The Grand Chessboard" ("Het Grote Schaakbord"), drilt Brzezinski zijn aanhangers niet meer dan vier keer dat alleen plotse en schrikwekkende dreigingen Amerikanen zou prikkelen tot globale verovering.

Met de openings-salvo van 11 september achter hen, zijn Amerikanen juist nu "stormrijp gemaakt" voor hun eerste "Vuile Bom"-aanval. Als er een ooit zo sinistere en voor te stellen catastrofisch middel is geweest dat zo volledig beraamd is, zo zwaar gepromoot in de media en ultiem aangestuurd op wat bijna zeker een dramatische conclusie zal zijn van een door de media opgestookte profetie – om eerst gefabriceerd te worden in onze voorstelling en dan gematerialiseerd in werkelijkheid – Het is de vuile bom. Om onze analyse heel duidelijk te stellen het volgende: De radiologische vuile bom waar veel over opgeschept is zal NIET worden gedropt op het Amerikaanse volk door welke Islamitische terroristen dan ook, maar door de schaduwachtige groep van Amerikaanse inlichtingen-uitvoerders aan de zijde van George Bush senior (de vader).

Amerikanen zijn nou langer dan zes maanden "bewust" gemaakt van de vuile bom en hebben de "herinnering" aan de vuile bom stevig gekoppeld aan "Islamitische Terroristen". Zo is het gedaan. Het wordt de "Back Story" (het "Achterwaarts Verhaal") genoemd. En het vormt een onderdeel van de voorbereidende propaganda die inlichtingendiensten Psy-op (psychologische operatie) noemen. Deze Psy-ops omvatten in werkelijkheid bijna 70% van alle menselijke en kapitale middelen die onze regering overlevert aan een bepaald geo-strategisch doel – alleen 30% bestaat uit kogels en bommen.

Maar zels de vele miljoenen gespendeerd aan het schilderen van deze uitvoerige Psy-op plaatjes, is er geen forensische analyse voor nodig om wat lastige aanwijzingen er binnenin te onthullen – Iets verschrikkelijk fout in het plaatje. Zoals een overkill aan Hollywoodse special effects – allemaal glitter maar licht van verhaal, zijn de psy-ops die ter zijde staan van vuile zaken van Amerika's industrie, leger, inlichtingen triade de ondeugdelijke draaiboeken die veel te wensen overlaten. Wat dit betreft wijzen de aanwijzingen alleen naar één conclusie. In hun race naar een globale overheersing bereiden deze inlichtingendiensten de inleiding van aanvallen op Amerikaanse burgerdoelen voor. En leggen de basis van het voorbereidende grondwerk om deze aanvallen een maximaal politiek en psychologisch effect te geven. … Wat volgt is een HEEL afwijkende uitleg van de verschrikkelijke aanvallen op 11 september. De heersende mogendheid van onze regering kan herkend worden aan het "moordlustig tekeergaan". … Deze terrorisme is van oude rijke mensen die doodgaan. Het is hun laatste eerbewijs aan vitaliteit. Hun vergeefse oude vastklamping aan kracht als het van hen wegglipt. Deze aanvallen komen van oude mensen op jonge mensen, van rijke mensen op arme mensen. Deze terroristische aanvallen zijn de meest geschikte en efficiënte mechanismen die ze over hebben om hun futiele druk voor globale overheersing aan te zwengelen. … 9-11, een interne klus? – Wees er maar zeker van. De les van zelf opgewekte terrorisme als een middel om het Amerikaanse volk beet te pakken en in oorlogsrazernij te laten ontsteken, is een diep onderdeel van het spel ontwerp van de meester van George Bush jr.'s regering – Zijn vader, George Bush sr. en de groep van industriëlen die hij dient. Brzezinski's boek is in feite de Bijbel van de Bush Groep en is nu standaard koffietafel decor in elk kantoor in het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Pentagon.

Gelijkertijd een effectief middel zijnd om de massa voor te bereiden op de komende oorlogen die nodig zijn om ongewild het arrogante Pax Amerikana van de industriëlen aan wereld's volkeren op te leggen, is het ook gemakkelijk en onpeilbaar alsook een zeer voordelige vorm van populatiebeheersing. Met een angst ingeboezemd volk onder een strak juk en niet hoeven buigen voor publieke opinie of compromis met een onwillige Senaat – The sky is the limit bij wapenverkoop en -winst. Waar deze schaduwgroepen van private clandestiene inlichtingen-uitvoerders ook opduiken, kankergezwellen, auto-ongelukken, moorden, vliegtuigrampen, aangetaste economieën, andere ongelukken, burgeroorlogen, olie-oorlogen, burger onrust, volkerenmoord, zelfmoord en vernietiging van documenten, dit alles… gebeurt gewoon. Hier is wat gebeurde… - een klein terugwaarts verhaal. Dit is het vreemde verhaal van een diner-afspraak. Een dinerafspraak dat op de agenda stond om plaats te vinden op 31 maart 1981 – de dag volgend op de vreemde moordpoging op het leven van Ronald Reagan. Reagan was de president. En George Bush sr., de zeer ambitieuze voormalige CIA-directeur van Texas was de Vice-President.

Wat deze dinerafspraak zo speciaal maakt deze avond komt door de gasten. Hou je vast, want het volgende nieuws zou je een rilling moeten bezorgen. De dinerafspraak werd gehouden in het huis van Neil Bush, de zoon van de vicepresident. De gast van de dinerpartij (wat snel afgeblazen was na het nieuws van de mislukte poging op het leven van de president), was Scott Hinckley, de broer van John Hinckley die zojuist die middag verscheidene schoten had afgevuurd in Reagan's borst, een halve inch verwijderd van het hart van de president – een halve inch van het plaatsen van de vader van zijn vriend, George Bush, in het Witte Huise. Laten we nu even pauzeren en hierover nadenken. Wat we tot nu toe hebben is de zoon van de Vice-President gekoppeld aan de broer van die vent die zojuist probeerde de president te vermoorden. Neem een moment om je dat te laten doordringen. Zoek het op in Google: "neil bush scott hinckley dinner". Kijk zelf maar.

Wat was het antwoord van het Bush team op deze koude onthulling van de geplande dinerafspraak? Ze barricadeerden zichzelf achter een muur van de grootste PR Firma's van het land en gaven het volgende commentaar: "Dit verschrikkelijke toeval heeft de familie Bush geschokt. Onze condoleances gaan uit naar alle betrokkenen. En we hopen dat we de zaak zo snel mogelijk achter ons laten." (sic) Ik zou het maar hopen. Als ik de Vice President was en ik had zojuist een mislukte moordaanslag voorbereid op de President van de Verenigde Staten, zou ik ook hopen om "de zaak achter me te laten".

Het Bush Team besloot met het verhaal mee te gaan dat het alleen maar een donker "toeval" was. Dagen erna zag Washington de intensiefste witwasserij van welk nieuwsonderwerp dan ook dat ooit witgewassen is. Wat het grootste, meest onderzochte verhaal van de 80-er jaren zou moeten worden, was uitgewist uit de geschiedenis. Ze draaiden het schoon van de voorkant, achterkant of middelste pagina's van alle grote kranten. De enige keer dat het OOIT genoemd was om te verschijnen op de landelijke televisie was bij een korte opmerking van NBC's John Chancellor die helemaal gevloerd was door de ontdekking ervan en noemde het tijdens zijn nieuwsuitzending tegen de wensen in van de NBC leiding. De NBC greep snel in en sensureerde het. En de onthulling was NOOIT MEER BIJ EEN TELEVISIEPROGRAMMA GENOEMD. Geen kans hebbend om de geschiedenisboeken te halen, kwam het verhaal weer boven bij de opkomst van het Internet, maar daar gebeurt ook iets. Het wordt van het Internet gegooid terwijl je dit leest. In 1999 kon iemand bijna duizend onafhankelijk artikelen vinden over dit zeer onthullende verhaal, maar toen opeens verdwenen de pages en sites met dit verhaal stuk voor stuk. Vandaag zijn er alleen maar een paar sites die het verhaal in leven houden. Er waren duizenden verwijzingen ernaar, nu zijn er een armzalig handjevol.

Maar wacht, het wordt nog gekker. De dagen na de schietpartij kwam naar buiten dat sinds 1970 zowel George Bush sr. en John Hinckley sr. (de vader van de moordenaar) vrienden waren en collega olie-industriëlen in Texas en Colorado. Wat een toeval is dat toch weer! Aardig toevallig, vind je niet?

Hier is nog een toeval: in 1978 leefde Neil Bush in Lubbock in de staat Texas terwijl zijn broer de campagne voor George W. Bush leidde voor het congres. Raad eens wie er nog meer in Lubbock woonde dat jaar? John Hinckley jr. Loopt er al een rilling langs je rug? Als niet zo is, zou dat wel moeten. Normaal zouden zoveel toevalligheden alarmbellen moeten laten rinkelen in een normaal functionerende democratie en zouden er zo ongeveer duizend artikelen in de grote mediabladen moeten staan, of er moest op zijn minst één onbevreesde ziel in het congres zijn die op zou staan en een onderzoek van het congres eiste. Nou, er was er wel één. Er was slechts één congreslid die deze kracht bestreed – congreslid Larry MacDonald – Maar raad eens? Zijn vliegtuig stortte neer. Velen vermoedden dat de beruchte vlucht Korean Air 007 neergeschoten was door de Russen, toen het onverklaarbaar vloog in Russisch luchtgebied als een inside deal door zwaargewichten in de clandestiene onderwereld in ruil voor zekere onaangetaste Russische bemoeienis in plaatsen als Centraal-Azië en elders in de jaren erna. Dat is weer zo'n toeval. Maar terug naar het verhaal van de twee duo's van broers.

Een persontmoeting peilde de broers over hoe zij en Hinckley in relatie stonden met elkaar in die tijd in Lubbock. Zowel Neil en George (onze huidige President) antwoordden dat het "denkbaar was dat ze in in relatie met elkaar stonden, ook al konden ze zich dat niet herinneren". Weet je wat dat betekent? Het betekent dat de Bush broers toen heel goed wisten dat er bepaalde personen woonden in en buiten Lubbock woonden en mogelijk andere plaatsen die in staat waren om elke krachtige ontkenning door de Bushes te weerleggen, dat ze nooit Hinckley hadden ontmoet. Daarom moest hun verhaal zijn wat het was, "denkbaar".  Anders zouden de Bush jongens in wat we allemaal kennen als typsiche leugenspraak-stijl simpelweg krachtig elke bewering tegenspreken en heftig zo'n ontmoeting ontkennen. Je hoeft geen raket-wetenschapper te zijn om dit uit te vinden. Je hoeft geen foto te hebben van alledrie om te weten dat ze alledrie in Lubbock waren. ANDERS ZOUDEN ZE KRACHTIG HEBBEN ONTKEND. De Bushes' stomme zet van het "denkbare" commentaar vertelt het hele verhaal. Het onthult ook dat de Bush jongens toen ook slordig waren met hun geheime operaties, net als nu. Dat gezegd hebbende, eindig ik met nog een verhaal – heb medelijden voor de arme mensen die in Lubbock wonen, die deelgenoot waren of getuige van zulke ontmoetingen tussen de drie, omdat, de betrokken persoonlijkheden in acht nemend, zouden allange geleden "zelfmoord gepleegd" hebben of een "auto-ongeluk" gekregen hebben of "uit het raam gevallen" zijn. Of een andere soortgelijke "ongelukkige" voortijdige dood.

Ken je geschiedenis.

Ik wed dat zelfs als je een grootschalige zoektocht zou doen naar alle personen die een onvoortijdige dood in en rond Lubbock te wachten stond van de periode van 1981 tot 1990, je waarschijnlijk niet één spoortje van bestaan van hun meer zou vinden. En weet je waarom? Omdat dat de specialiteit van Bush is. Door het in de hand hebben van publieke dossiers wissen ze voorzichtig en systematisch elk spoor van een persoon of gebeurtenis in staats- en federale gegevensbanken.  Als je de Gouverneur van Texas bent, laat je simpelweg je privé-firma een routine-doorlichting plaatsvinden van de databases, de records waar het om gaat lokaliseren en ze verwijderen. Er is niemand op het niveau van de staat die zelf ook maar de macht heeft om je aan te vechten. Dat is waar Bush sr. veel tijd en energie in gestopt had, toen hij Vice President was en President. Eerst het uitwissen van zijn vader Prescott's vervelende kleine daden uit de gegevens, toen die van hemzelf. Het lijkt erop dat zoonlief zijn lessen goed geleerd heeft. Dat is wat ze op het moment doen – Verwijderen, herschrijven en uit de geschiedenis wissen. En ze doen het openlijk.  Probeer maar om je Vrijheid van Recht op Informatie uit. Vette kans.

De Bush groep heeft zich nooit geloofwaardig verantwoord voor dat huiveringwekkende onverklaarbare dinerafspraak. De gangbare pers heeft NOOIT meer dat verhaal betreden. Het blijft één van de meest huiveringwekkende voorbeelden van de macht van de nieuwe donkere hand om echte gebeurtenissen die echt hebben plaatsgevonden te vermorzelen, essentieel om willekeurig de geschiedenis te scheppen. Welkom bij de Nieuwe Wereld Orde van bedrog, moorden en machtsgrepen. …

Diegenen die naar de top van deze schaduwwereld kunnen zweven zoals George Bush sr. dat kan, lanceert naar believen terreuraanvallen op het Amerikaanse volk en kijkt naar de verdraaide ironie als hun populariteit rijst. Het is de oudste formule in het boek – hoe meer Amerikaanse burgers ze in het geheim vermoorden en verminken, hoe populairder ze worden. Hoe meer soldaten ze in gevaar brengen voor hun eigen persoonlijke wraakacties en profijt gevende motieven, hoe fabelachtiger ze rijk worden. Het is een klassieke formule onderhand. Het werkt ELKE keer. Je hoeft alleen maar de geschiedenis te onderzoeken van de welgestelde Bushes sinds de ommekeer van de laatste eeuw en je zal zien dat het hun formule is voor wapens en oliewinsten.

Schaduw-"Public Relations" zwaarwichten zoals de Bechtel Groep, Wackenhut en een zekere – nu impopulaire – Carlyle groep investeren alleen zwaar in mogelijke gebeurtenissen die leiden tot het gebruiken van kracht om volken aan zich te onderwerpen. Wackenhut is een regeringsleveranciers met diepe banden met zowel inlichtingendiensten als het leger. Deze private leveranciers is verantwoordelijk voor onder andere de loop van het Amerikaanse gevangeniswezen. Ze hebben ook hun eigen zeer dodelijke privé-leger – zo ook de Bechtel Groep. Er is een grafiek voor nodig die bedrijven indexeert volgens de statistieken zoals, zeg maar…hoeveel automatische wapens hun "Public Relations" groep bezit. (Dit onderwerp zou moeten voorkomen op een nationaal referendum, samen met een paar andere die ik later zal voorstellen.) Een snelle doorlichting van de Carlyle groep. De Carlyle Groep is eigenlijk een groep van politieke insiders die mislukte militaire leveranciers opkopen voor geschikte basis-prijzen. De reden waarom ze de mislukte afgeprijsde bedrijven opkopen is omdat het Ministerie van Defensie volgens de toegewezen regels vereist, dat bedrijven voor een tijdje bestaan voordat ze toegestaan wordt regeringscontracten te betreden, om duidelijke redenen. Vervolgens doen ze, met hun status van 'insider' en alle parate vereisten en vertoningen, 'insider' deals met hun maatjes in het systeem voor die of dat wapensysteem en kassa! Dat is de Carlyle Groep in een notedop. Wie is aan boord van de Carlyle Groep? George Bush sr., James Baker, John Major, de voorzitter is Frank Carlucci – voormalig Minister van Defensie en worstel-teammaatje op de Princeton Universiteit en vriend van de huidige Minister van Defensie, Donald Rumsfeld.

Terreur werkt. De geschiedenis laat zien dat Amerikanen snel hun dichtstbijzijnde tiran naar de kroon zullen steken. Zoland hij een deskundige leugenaar is en niet in een seksschandaal terecht komt.

Bush is er zich welbewust van dat moord, genocide, diefstal, financiële criminaliteit allemaal aardig zijn, zolang als hij er niet op betrapt wordt ---- in de mond van één of andere stagiaire is er niets waarmee hij niet weg kan lopen. … Alleen de rijksten hebben geld – de rest van de Amerikanen zijn platzak. Toch wordt ons verteld dat onderzoeken zeggen dat meer dan de helft van de Amerikanen voor Bush zijn? Ons worden plaatjes getoond door de grote media van mensen zich opgetogen vastklampen aan Bush. … Maar in ons dagelijks leven schijnt iedereen om ons heen deze Bush President te haten. …

Het wordt de "fake out" [woordspeling wat zoiets betekent als "uitvlakking door bedrog", -wv] genoemd. Het nieuws is bedrog. Zo simpel ligt dat nu eenmaal. Ook wat de grote publieke opinie-onderzoeken betreft. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Sinds de 50-er jaren, met de start van Operatie Mockingbird, was het plan van de CIA om alle grote media zwaar te infiltreren. En ze deden dat gewoon! De grote oude man zelf, Walter Cronkite, onthulde de top van de ijsberg door toe te geven dat hij "soms" verhalen, aan hem persoonlijk gegeven door de CIA, als nieuws doorgaf. Dan Rather wordt ook wijdverbreid verdacht als een aanwinst van de CIA. Dat de donkere macht de operationele controle heeft bewerkstelligt over de massamedia is zeer zeker. Het wijdsverspreide geloof dat Joden de media beheersen is slechts deels waar, ze kunnen de pers en de uitvoering beheersen, maar de donkere hand kan hun hand op elk moment overnemen, dus wie is de meester van de media? De diepte en het niveau van bedrog overwegend, dat bijna elk facet van het Amerikaanse leven overschaduwt, is er helemaal niets onmogelijk om te suggereren dat zelfs de Nielson tellingen zelf in alle waarschijnlijkheid ook zijn gefabriceerd. Herinner één ding, moordende presidenten en lijnvliegtuigen die torenflats binnenrammen kan soms wat gevaarlijk zijn, maar het infiltreren of kopen van onderzoeksorganisaties is een fluitje van een cent. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

Opiniepeilingen verschijnen nu om te laten zien dat enige indicatie van afkeuring jegens Bush grotendeels worden onderverdeeld in partijlijnen. Wat dit is, is een "maskeer"-techniek. Welbekend gebruikt in psy-ops om de vraag in slechts twee termen te verhullen elk minder beschadigend dan de echte term die gemaskeerd is door zijn afwezigheid. Dus als ik zeg maar de CIA zou zijn en ik was betrokken in de 9/11 aanslagen en de onthullingen-stront is aan de knikker en bewijzen starten met het oppervlakkig linken van de CIA aan de misdaad, zou ik onmiddellijk een grootschalig campagne opzetten om al mijn handlangers in de grote opinieonderzoeks-organisaties de volgende frauduleuze poll te starten:

Vraag 1) Denkt u dat de CIA gefaald heeft bij het negeren van belangrijke aanwijzingen van de ophanden zijnde aanslagen en mogelijk meer had kunnen doen om de verschrikkingen van 11 september te kunnen doen?
Maak één keuze: Een beetje / Misschien / Mogelijkerwijs / Waarschijnlijk niet

Vraag 2) Denkt u dat de CIA alles gedaan heeft wat ze kon, gegeven de aanwijzingen die ze hadden ontvangen?
Maak één keuze: Huh? / Weetniet / Wat? / Ik geloof het wel

Zo wordt het gedaan, mensen! Door het camoufleren van het scenario als slechts één van twee mogelijke goedaardige verdraaiingen van gebeurtenissen, beheers je de uitslag en zo beheers je de werkelijkheid. Ze zullen nooit de echte vraag stellen: "Denkt u dat deze CIA … achter de grootste massamoord van de Amerikaanse geschiedenis zitten?" Want ze zullen alleen maar ingeschreven antwoorden krijgen die ze niet hadden verwacht. 'Ja, zeker weten! … Verdomd als het niet waar is! Dat heb je goed, jochie!'

Polls worden in elkaar gezet om het vooringenomen publiek te bespelen, dat dit land is verdeeld in partijlijnen. In elkaar gezet om ons te laten denken dat het halve Amerikaanse volk achter Bush staat. Dat is alleen maar … lachwekkend – het is nep.

Hier is wat gebeurt, als je de MEESTE Amerikanen confronteert met het artikel wat je nu leest. Vaak gooien mensen in het begin hun armen in de lucht en schudden ze hun hoofd. (Ze denken dat je van Mars komt.) Ze hebben nog nooit zoiets gehoord. Zo gaan ze door. Als ze bij het deel komen van de dinerafspraak, stopt iedereen en concentreert zich. Je ziet een twinkeling, een twinkeling in hun ogen. Ze zeggen: "Is dat waar?" Je zegt: "100% waar."

Ze gaan door, geconcentreerd, stil. Ze weten het. Ze voelen het. Het is een beetje beangstigend en dat is waarom ze het liever zouden negeren – maar ze voelen het. Dan beginnen ze hun verstand open te stellen.

En zo heb ik mensen zich zien openen als bloemen bij het alleen maar lezen van dit blad. Het is een alarm. Het is een sirene. En mensen horen het. Ze weten instinctief de waarheid. Onder dit dunne kleed van patriottisme zijn mensen zeer achterdochtig; mensen hebben veel opgebouwd wantrouwen en frustratie en ze staan op springen. Ze weten dat ze worden voorgelogen. Ze weten dat ze veel beter af waren voor de herhaling van dezelfde oude olie-oorlogen, dezelfde oude energie-crises, dezelfde oude dubbelspraak. Hetzelfde oude regeren door leugens en bedrog.

Amerikanen, al wijdverspreid beschouwd door sociale critici als het meest belogen volk op aarde, zijn lijdend voorwerp van een aanval van leugens, moorden, mysterieuze twijfelachtige zelfmoorden, vliegtuigcrashes, etc.; de geneugten van degenen die bezig zijn de Nazi's op fijne jongens te laten lijken. (Een tweede referendum moet – opnieuw – officieel door de regering goedgekeurde leugens, disinformatie, het willens en wetens loslaten van misleidende informatie en het openbreken van politieke processen verbieden.)

Nee, wij staan niet achter Bush. Maar een heel klein aantal wel. …

Kijk maar naar de publieke opinie-peilingen de dag vòòr de september-aanvallen – ze zeiden allemaal dat Bush in grote politieke problemen was. Zijn populariteit was al een tijdje laag – en dit kwam van opinieonderzoeks-bureaus die grotendeels waren beïnvloed en geassocieerd met de Bush organisatie. Maar toen die vliegtuigen de torens doorboorden, wist het Bush team dat zij de winnaar hadden. Ze konden de publieke opinie in WAT DAN OOK vormen wat ze maar wilden, dachten ze. En zo keerden een paar van de grootste schoften van het aardoppervlak zoals Guillianni en Bush, allebei op hun politieke … reet, terug in slechts één ochtend en verhieven zich tot de status van godheid. Bijna Goddelijk. Maar dat was slechts onmiddellijk na de WTC aanvallen.

Nu, maanden na de aanval, staat het Amerikaanse volk voor een record-aantal werklozen, een bijna lege schatkist, een geleegd fonds voor sociale zekerheid en de mensen zijn blut en ze zijn woedend. Maar weet je wat? Het maakt niet uit.

Een paar CIA polls laten en hé, zie dat eens! Het laat zien dat bijna 95% van de Amerikanen hun rotsvast vertrouwen in de omgang van Bush met onze vijanden hebben. Helaas zullen veel mensen zich er niet van bewust zijn waarom ze opeens "geloven" dat ze Bush steunen. In de Brave New World Order, vaak door simpelweg het te schreeuwen in een massamedium dat groot genoeg is, krijgt dit voormekaar. Dat is de macht van propaganda. Dat is de macht van de gezamenlijke media. Dat is de macht van de grote leugen.

En het is een simpele taak, sinds de Bush groep al de complexiteit van de grote Amerikaanse opiniemachines (CNN, ABC, NBC, CBS, FOX) in zijn spel heeft opgenomen, de baan van scheppende publieke opinie wordt een eenvoudige materie. Zoals klei, kunnen ze het vormen in elke vorm ze wensen. …

Een noot aan Amerikanen in militaire dienst: Vox staat aan jullie kant. We willen jullie helpen. We geloven dat er nieuwe militaire uitzonderingen moeten zijn voor de dienstplicht. Dienstplichtigen moeten een speciale clausule hebben op hun voorwaarden dat stelt:

"Als de oorlog een egoïstische oorlog is, gebaseerd op één of andere achterlijke Junior President's, "Pappa's Grote … Complex", dat de dienstplichtige het recht heeft om af te zien van de dienst. Zodoende zichzelf reddend van een nodeloze snoeverige voortijdige dood." Voxnyc steunt onze militairen en we willen helpen om hun levens te redden! Elk en iedereen van hen.

Sinds de uitvinding van deze techniek van "massa populatie controle door zelf-terrorisme", door de Romeinen en de perfectionering door Hitler's Nazi's, is de techniek van het aanvallen van het eigen volk een trede hoger geklommen, om de "verdediging" te zijn, bewijzend dat het de beste beheersmethode is van het leger en de industriëlen van deze om problemen vragende doorsnee volkeren. Het Amerikaanse leger gebruikte deze techniek in de omslag van de 19e eeuw om Cuba af te draaien van Spanje. We zonken ons eigen oorlogsschip de "Maine" en legden de schuld bij de Spanjaarden. De oorlogsschreeuw die de regering ontwikkelde en trompeteerde via de Amerikaanse Pers met de hulp van de Media Mogul ten tijde van William Randolf Hearst was "Herinner de Maine!" Niet erg gedistingeerd uitgedrukt maar genoeg om het Amerikaanse volk te bewegen het inpikken van het land van Spanje te steunen. Later deden we hetzelfde in Vietnam in wat we kennen als het "Golf van Tonklin Incident". Het leger zet zijn eigen schip in om gebombardeerd te worden door de Vietnamezen, zodat we kunnen binnenvallen.

In de meest recente onthulling van deze landverraderlijke techniek, werden documenten opgedoken die aantoonden dat in 1961 de gezamenlijke leiding van de regering gedetailleerde plannen ontwierp om Amerikanen te doden en Cuba ervan te beschuldigen als een excuus voor invasie. Hier volgen sommige hoogtepunten van het actieplan van de gezamenlijke leiding (Joint Chiefs of Staf):

"We zouden een VS-schip kunnen opblazen in de Guantanamo-baai en Cuba beschuldigen."
"We zouden een Communistische Cubaanse Terreur campagne kunnen ontwikkelen in Miami, Florida of Washington."
"We zouden de pogingen op Cubaanse levens kunnen koesteren in de Verenigde Staten, hen verwonden in posities om wijdverbreid te publiceren."
Een paar plastic bommen te laten exploderen op zorgvuldig uitgekiende plaatsen…
"Gebruik van MIG-type vliegtuigen door Amerikaanse piloten zou de Amerikaanse burger-luchtvaart kunnen bedreigen, het Amerikaanse vaartoppervlak kunnen aanvallen en een Amerikaans militair zoemend vliegtuig. Een goed geschilderde F-86 zou luchtpassagiers ervan kunnen overtuigen dat ze een Cubaanse MIG zagen."

Tegen de tijd dat de plannen van deze militaire wacko's het toenmalige bureau van president Kennedy, had Kennedy het plan meteen gestopt. … De Bush Groep leidt de donkerste criminele triade van olie, wapens en politieke insiders in de geschiedenis van de wereld. Het patroon van oorlogen, moordaanslagen en geheime deals waar generatie na generatie van Bushes is verbazingwekkend. Hadden de Bushes niet altijd zichzelf op dezelfde lijn gebracht met de kern van inlichtingendiensten door de eeuw heen, dan zou zonder twijfel hun criminele exploitaties nauwelijs wat op hebben gebracht of zouden ze die niet hebben gedaan in de eerste plaats. Maar zo was dat niet bij de grote patriarch (Bush sr.) toen hij eens het hoofd van de CIA was en toen president. Er is niemand over om hem te onderzoeken. En toen hij president was slaagde hij erin bijna alle gegevens over zijn families en zijn eigen misdaden te verwijderen en uit te wissen of in andere woorden ELK gegeven van de Bushes' daden van de officiële gegevensbronnen. Er is meer, ontbrekende, informatie over het presidentschap van Bush dan over elke andere president ooit.

Deze zwaar geheime groep van intelligentie operators heeft één modus operandi, ze zijn makelaars – handelend in het bloed van jonge Amerikaanse soldaten voor meer dan honderd keer het bloed van de verpauperde mensen die onfortuinlijkerwijs land bewonen van welke de hulpbronnen de Amerikaanse industriëlen dorst naar hebben.

De Bushes hebben NOOIT een oorlog gestart met enig volk anders dan de zeer armsten van de armen op Aarde – de verpauperden, shirtloze en blootsvoetse volkeren van Vietnam, Cambodja, Cuba, Guatamala, Nicaragua, El Salvador en ga maar door. En nu zijn we in oorlog met Afghanistan – het land met de laagste spendering per hoofd van de bevolking aan het leger in de wereld, net na Cambodja. Dat is lef hebben! (De enige historische uitzondering op deze regel van het alleen uitbuiten van verpauperde volkeren is toen Prescott Bush, George sr.'s vader, opgetogen de Hitler oorlog machinerie financierde toen het door Europa ramde.)

Bushes jr.'s grootvader en overgrootvader waren allebei dienaren van de dood. De overgrootvader was betrokken bij de Remington Arms Manufacturing Company toen ze  tijdens de Eerste Wereldoorlog ¾ van alle lichte wapens verkochten die in deze oorlog werden gebruikt – aan beide kanten! Dit is wat ze doen – dit is ALLES wat ze doen. (Vox daagt iedere afgevaardigde of verdediger van Bush uit om het tegendeel te bewijzen.)

Als Directeur van de Union Bank, financierde Prescott Bush graag de Nazi's. Er was een ingreep van het Congres voor nodig om hem te stoppen met het helpen van Hitler. Maar het was te laat. Het familie fortuin was al gemaakt. Als handelaren is hun fee: alles wat je grijpen kan in ruil voor wapens en energie-toekomsten – de verwennerij en plunderingen van de laatste benzine-oorlogen.

Het meest vooraanstaande doel van de terroristische aanvallen van de Bush groep op Amerikaanse burgers is om totale macht te bewerkstelligen – leger, politie, intelligentie en na de eerste drie, de politiek – in handen van George Bush jr. Maar in het kort komt het hierop neer, dat de Bushes tevreden zullen zijn met hun typische "terugval" mogelijkheden – de tijd die vier jaar eervol toebedeeld was aan de totale uitverkoop van de schatkist, door inside wapen deals.

De echte krachten achter het terrorisme is gestationeerd in Amerika en is op de hoogste niveau's van de machtige elite. Zij zijn de echte "Puppetmasters". … Je bent getuige van de titanic's laatste pogingen van een stervende industriële paradigma. Olie, zware industrie, alle snel verwordende dinosaurussen op een planeet dat straks simpelweg geen olie meer heeft, zijn allemaal aan het stuiptrekken in een laatste wanhopige greep naar macht, met de enige manier die ze nog hebben – met lijntoestellen rammend in torens. Diplomatie en politiek krijgen "de klus" niet meer geklaard. Deze krachten gebruiken directe actie. Terrorisme.… De verhalen door onze regering uitgebracht zijn NEP en 95% van al het corporatie-"nieuws" zijn volledig gefabriceerd. Er zijn teveel verdachte onverklaarbare en niet mis te verstane vragen zoals de veel besproken mysterie aandelenverkopen in de dagen onmiddellijk volgend na de aanslag.

Toen de twijfelachtige aandelenverkoop werd getraced en gelinkt (door een Duits onderzoeksteam – niet onze FBI of CIA) met het aandelenhuis (Brown and Co.) van de nummer twee man bij de CIA, Buzz Krongard, nam het verhaal een zeer merkwaardige duik in het niets sinds de 80-er jaren, toen het verhaal uit elkaar viel dat Scott Hinkley (de broer van de mislukte moordenaar, John Hinkley) werd vewacht op een diner op de avond van de poging op het leven van toenmalige president Reagan met de zoon van de vice-president, Neil Bush. …

Dit verhaal van deze Hinkley-Bush link was teniet gedaan in de dagen die volgden na de moordpoging, net als bijna alle vingerwijzingen naar de veelbesproken connectie van de vliegtuig-aandelen  (9-11) die uitgewist waren van elke connectie of verdere discussie toen alle sporen leidden naar de nummer twee bij de CIA – Krongard. Je hoeft me niet op mijn woord te geloven. Als je om je leven geeft en dat van je kinderen, haal je Google search engine tevoorschijn en zoek het zelf eens op. Je leven hangt ervan af. Type in "Krongard CIA airline" – dat zou je wat kleine prullerige overblijfselen moeten geven van dat verhaal, maar het is een grote.

Wat het grootste verhaal van de 80-er jaren zou moeten zijn (de Bush / Hinkley dinerafspraak) was uitgewist van de geschiedes en nu deze connectie tussen de 9-11 aandelen-transacties en een directe link naar de CIA is ook systematisch weggepoetst om nooit meer te worden genoemd door de mediafabriek. … In de dagen direct na de aanvallen, toen het verhaal "snel verkoop van aandelen in luchtverkeer" het eerst uitkwam, werd ermee opgeschept alsof het de sleutel was om de echte mensen achter de aanval te onthullen en voordat de bewijzen binnenkwamen die wezen naar de CIA-baas, wezen alle vingers naar Bin Laden als de schuldige. Maar toen de FEITEN binnenkwamen van het buitenland, die de transactie DIRECT NAAR DE NUMMER TWEE MAN BIJ DE CIA linkten, WERD VAN HET VERHAAL NOOIT MEER IETS VERNOMEN, OOIT!

Onze regering verwacht ons te laten geloven dat in deze tijd van Echelon waar nagenoeg elke transactie, e-mail en telefoongesprek toegankelijk is voor de NSA, dat ze "verbluft" zijn wie nou de snelle verkopen deed van die luchtverkeersaandelen de dag voor de 9-11 aanvallen. De aandeeltransacties werden gedaan in een aandelenhuis (Brown) die juist het aandelenhuis bleek te zijn, waar de tweede man van de CIA (Buzz Krongard) de CEO van was. Hmmmmm. …

Mensen zijn niet ZO stom. Elke dag worden meer en meer mensen ziek van dit alles en ondergaan snelle veranderingen in hun voormalige starre geloofstelsels. Ze vertrouwen de overheid niet. Ze weten dat de overheid liegt, ze voelen heel sterk dat de overheid degene is achter de 11 september aanslagen. Ze worden gepropagandiseerd op een niveau dat nooit tevoren is gezien. En hun kwaadheid stapelt zich op. En er zijn hier en daar aanwijzingen, dat het nauwkeurig geconstrueerde plot van de geheime overheid scheurtjes begint te vertonen. Er zijn teveel verhalen waarmee ze moeten omgaan en ALLE lijken ze in staat om op een gegeven moment de zaak te ontrafelen. … Het vinden van de handlangers die werken voor de puppetmasters is de sleutel dat de Bush groep zal ontrafelen.

Eén van deze Bush privé-handelaren die opdook tijdens het 2000-verkiezingsschandaal, toen het verhaal uitkwam dat een "gepensioneerde" CIA agent, Charles W. Cane, was betrapt met zijn hand in de koektrommel – eigenlijk de stembus. Hij was betrapt bij het "verbeteren" van de biljetten in Florida's Martin County tijdens de verknoeide verkiezingen van 2000. En voor wie denk je dat hij ze aan het verbeteren was? Dat klopt, George Bush. Cane is één van de weinigen van de duizend ontslagen in 1977 en die ging werken voor Bush, die ineens boven kwam drijven. Het merendeel kun je nooit verwachten te herkennen.

Eén plaats om te beginnen is de duizend CIA agenten te identificeren die ontslagen waren door Admiraal Stansfield Turner in 1977 onder het bevel van President Carter. Deze ontevreden agenten, wiens specialiteit moorden en verkiezingsknoeierij was, zwoeren wraak en zeiden tegen de toenmalige CIA directeur, George Bush sr. zoiets als "Wat nu baas?" Nu, als "Vrije Agenten", was en is er strikt genomen nul beperking of overzicht of verantwoordelijk of zelfs wetenschap van waar ze zijn of wat ze doen – ze konden doen wat ze maar wilden. …Op het eind was het resultaat van deze particulier gehouden intelligentie-organisatie één van de meest verdachtmakende gebeurtenissen in de laatste drie decennia, beginnend met de Oktober Verrassing, dat leidde tot de diefstal van de verkiezing in de 1980, de gepoogde moord op Ronald Reagan, de eerste oorlog met Irak voor olie en veel meer van Bushes greatest hits.

En hun verscheidenheid aan tactieken waren genoeg om bijna 90% van alle agenten in beslag namen, die werkten voor de diensten, om hun bezig te houden. Bijvoorbeeld, denk terug aan de beschadigende onthullingen dat "BUSH TEVOREN WIST" van de terroristische aanvallen.

Weet je nog wat er gebeurde de volgende dag? De volgende dag kondigde de CIA plotseling aan, dat ze zojuist "gekakel" hadden opgevangen, zoals ze het in "LeugenSpraak" noemen, satelliet telefoon activiteit dat aangaf dat een andere terroristische aanval waarschijnlijk direct stond te gebeuren. Het Bush Team, die zich had teruggetrokken in de hoek over de onthullingenen die zouden exploderen, lieten zelf een bom los – een gefabriceerde "Angs Bom". En dat was het – Bushes politieke wirwar verdween meteen. Dat is de macht van angst en onwetendheid als een systematische methode van controle. De media en het Amerikaanse volk noemde nooit meer de onthullingen over voorkennis…

Osama Bin Laden was gefabriceerd door de CIA. …Voor het doel van een klaargezet excuus voor een doorbraak in Centraal-Azië – wat de voornaamste focus van alle machtsgrepen is van de opperste echelons van de machtige elite in de Verenigde Staten. Net als Oswald de stroman was gemaakt in de Kennedy-moord, werd Osama ingezet om alle verdenkingen van dit terrorisme af te vangen en het excuus te zijn dat Bush gebruikt voor waarom we CENTRAAL-AZIË moesten binnenvallen en de bewaarders moesten zijn van al die olie daar. …

Dit is de helderste analyse dat mogelijk is met het patroon van de gebeurtenissen in acht nemend, historische tegenstellingen, persoonlijkheden en psychologische profielen van de betrokken individuen. De gebeurtenissen vinden plaats met de regelmaat en precisie en karakteristieke indicaties van een militaire/intelligentie – Psy-op. Zoals de niet-originele politici graag zeggen: "Vergist u zich niet."

voxfux

Voor Dove Reports (Engels):


- Inschrijven mailinglijst Dove egroup - Binnen 72 uur geen Dove Report? Stuur je SUBSCRIBE email opnieuw.

- http://www.fourwinds10.com (heeft ook gesproken Dove Reports)
- http://members.tripod.com/white_knights911/index.html

voxfuxvoxnyc (copyright free)

voxnyc